جستجو
US Dollar
FA
Back to all

نظر کیانو ریوز، هنرپیشه مشهور، درباره رمز ارز ها

28 بهمن 1401

کیانو ریوز، هنرپیشه مشهور، می‌گوید انتقاد از نوسانات رمز ارز ها موجب تقویت آنها می شود. ستاره ماتریکس اضافه کرد که استراتژی و ایده های رمز ارز های مستقل "شگفت انگیز" هستند.

کیانو ریوز کریپتو را می ستاید

کیانو ریوز بازیگر مشهور در مصاحبه ای  که روز سه شنبه منتشر شد، درباره ارزهای دیجیتال صحبت کرد. ستاره ماتریکس و جان ویک گفت:

به نظر من ایده های ارز های مستقل شگفت انگیز هستند. اینها ابزارهای شگفت انگیزی برای تبادل و توزیع منابع می باشند.

به نظر می رسد که هنرمندان سینما هم از سرمایه گذاری در رمز اطلاع زیادی پیدا کرده اند.

 

نظرات
انصراف از نظر Close